Problemy osób niewidomych i niedowidzących

Problemy osób niewidomych i niedowidzących – 3 listopada 2014 r.

Dnia 3 listopada młodzież naszego gimnazjum miała spotkanie w ramach programu realizowanego przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski – Koło Terenowe w Sokółce i Urząd Miasta w Sokółce. Tematem były problemy związane z odpowiednim zachowaniem wobec osób niewidomych i niedowidzących, ich funkcjonowanie w społeczeństwie, wsparcie na rynku pracy, a także samodzielność i bezpieczeństwo w przestrzeni zurbanizowanej Zajęcia prowadził pan Marcin Popiołek. Projekt jest przeprowadzany we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie naszego miasta.