Podziękowania firmie Brand Distribution

Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować firmie Brand Distribution za otrzymany sprzęt komputerowy wraz z osprzętem, który zostanie wykorzystany w nauczaniu zdalnym.

Dzięki Państwa pomocy możemy wyposażyć dzieci w narzędzia niezbędne do tego, by odniosły sukces w dorosłym życiu, zdobyły wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Cieszymy się, że pomagacie Państwo w dążeniu do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Helen Keller powiedziała: „Dobrze wyedukowany umysł zawsze będzie miał więcej pytań, niż odpowiedzi”.

Serdecznie Państwu dziękujemy.