Pasowanie na Ucznia

 Pasowanie na ucznia 23 października 2014 r.

23 października 2014 roku w naszej szkole odbyła się jedna z najmilszych i najpiękniejszych uroczystości –  Pasowanie na Ucznia. Gospodyniami spotkania były wychowawczynie Ia i Ib, panie Dorota Kamińska i Anna Andrzejewska, występująca również w roli dyrektora ZSO. Do pierwszaków przybyło wielu miłych gości, m.in. pani dyrektor przedszkola Elżbieta Pawlukiewicz oraz dawne wychowawczynie – Agnieszka Lubecka  i Ewa Puszko, nauczyciele ZSO, rodzice, rodzeństwo i koledzy. Pan dyrektor Adam Kowalczuk nie mógł być osobiście, za to skorzystał z nowoczesnych metod komunikacji i złożył uczniom życzenia za pośrednictwem nagrania wideo. Część artystyczną poprowadziły uczennice klasy III gimnazjum: Ewa Kowalczuk i Natalia Żółtko. Dzieci klas pierwszych przygotowywały się do pasowania od początku roku szkolnego, pilnie pracowały na lekcjach, uczyły się wierszy, piosenek, krakowiaka, wytrwale ćwiczyły podczas prób. Nic też dziwnego, że perfekcyjnym występem udowodniły pełną gotowość do podjęcia trudów bycia uczniem. Ukoronowaniem przyjęcia do szkolnej braci było złożenie ślubowania, pasowanie poprzez dotknięcie wspaniałym ołówkiem i wręczenie dyplomów. Samorząd Uczniowski przygotował młodszym kolegom drobne upominki w postaci magicznych długopisów i planów lekcji. W imieniu rodziców głos zabrała pani Joanna Normantowicz, życząc pierwszakom oraz ich nauczycielom wielu sukcesów i wspaniałych chwil w szkole. Po części oficjalnej wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku przygotowanym przez Rodziców i tanecznej zabawie prowadzonej przez dziewczęta z Samorządu Szkolnego.