Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia – 27 października 2022 r.

27 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. To jeden z najważniejszych dni w szkolnym życiu pierwszaków, do którego przygotowywały się od początku roku szkolnego pod okiem wychowawczyń Zofii Kowalczuk i Anny Bajeńskiej. Uczyły się wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Podczas występu znakomicie zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Anna Andrzejewska. W tych podniosłych chwilach dzieciom towarzyszyli Rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły. Po części oficjalnej wszyscy udali się na słodki poczęstunek, a następnie koleżanki z Samorządu Uczniowskiego zorganizowały pierwszakom zabawy taneczno-muzyczne.

ZOBACZ ZDJĘCIA: Pasowanie na ucznia