Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia – 29 października 2019 r.

29 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Pierwszaki przygotowywały się do tego dnia od początku roku szkolnego, nie tylko pilnie pracując na lekcjach, ale również poprzez naukę wierszyków, piosenek i tańca. Wszystkich pozytywnie motywowała świadomość, że występ odbędzie się w obecności licznych gości. Na uroczystość przybyli: pan burmistrz Adam Kowalczuk, pani dyrektor Anna Andrzejewska, wychowawczynie z przedszkola, członkowie Rady Pedagogicznej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, rodzice, rodzeństwo oraz przyjaciele dzieci. Podniosły nastrój spotkania podkreślały odświętne stroje żaczków oraz dekoracja. Dzieci wypadły znakomicie, pokazały, jak wiele już umieją. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania. Po nim nastąpił akt pasowania i wręczenie pamiątkowych dyplomów. Nie zabrakło też wielu życzeń, słodkości i upominków od przybyłych gości. Po części oficjalnej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, a następnie starsi koledzy zorganizowali pierwszakom zabawy taneczno-muzyczne.