Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia – 27 października 2017 r.

W dniu 27 października w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Pierwszaki przygotowywały się do tego ceremoniału od początku roku szkolnego, nie tylko pilnie pracując na lekcjach, ale również poprzez naukę wierszyków, piosenek i tańca. Do ceremonii przygotowywała je wychowawczyni, pani Dorota Kamińska. Tego popołudnia panowała niezwykle uroczysta atmosfera, którą podkreślał galowy strój uczniów oraz obecność wielu ważnych gości: pani burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, pana burmistrza Adama Kowalczuka, pani dyrektor Anny Andrzejewskiej i pani dyrektor Marii Zaulicznej, wychowawczyń z przedszkola, przedstawicieli Rady Pedagogicznej, opiekunów Samorządu Uczniowskiego, rodziców. Pierwszakom w części artystycznej i w realizacji zadań poprzedzających pasowanie pomagały koleżanki z klasy czwartej. Występ odbywał się na tle wspaniałej dekoracji, przygotowanej tradycyjnie przez panią Jolantę Paruk i adresowaną indywidualnie do tej konkretnej klasy. Wszystko wspaniale się udało, dzieci pięknie się zaprezentowały i zostały przyjęte do grona uczniowskiej braci. Aktu pasowania dokonała sama pani burmistrz wraz z panią dyrektor. Miłym akcentem było wręczeniem nowo mianowanym żaczkom drobnych upominków od Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek i zabawy prowadzone przez dziewczęta z Samorządu Szkolnego.