Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki naszej szkoły, Pani Janiny Jancewicz. Z naszą placówką była związana od początku jej istnienia czyli od 1968 r. Pracowała jako nauczyciel matematyki. W latach 1973 – 1974 pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Nieodżałowanej pamięci p. Janina Jancewicz pozostaje cząstką naszej historii.
W imieniu społeczności szkolnej składamy Najbliższym i Rodzinie wyrazy współczucia.