Olimpijka klas I – III

Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka 2014” – 19 maja 2014 r.

W dniu 19 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym w Sokółce odbyły się X Międzyszkolne Zawody Sportowe „Olimpijka”. Organizatorami są nauczyciele kształcenia zintegrowanego, świetlicy oraz wychowania fizycznego naszej szkoły. W tym roku do zmagań sportowych przystąpili uczniowie szkół sokólskich: ZSI, ZSO, SP1. Młodzi sportowcy startowali w ośmiu konkurencjach, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Byli ocenianych przez specjalnie powołaną komisję sędziowską w składzie: Elżbieta Król, Radosław Kacunel, Stanisław Polewko. Dzieci walczyły z determinacją i postawą godną prawdziwych sportowców, dawały z siebie wszystko, zachowując przy tym zasady fair play. Ostateczny wynik rywalizacji przedstawia się następująco:

W kategorii klas pierwszych:
I miejsce ZSO
II miejsce SP 1
III miejsce ZSI
W kategorii klas drugich:
I miejsce SP 1
II miejsce ZSO
III miejsce ZSI
W kategorii klas trzecich:
I miejsce SP 1
II miejsce ZSO
III miejsce ZSI

Nagrodą za udział w zawodach były puchary ufundowane przez dyrektora OSiR i dyplomy wręczone przez pana dyrektora ZSO Adama Kowalczuka oraz pana dyrektora SP1 Zbigniewa Laszuka. Miłą niespodzianką były też słodkie upominki dla wszystkich uczestników turnieju. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli przygotowujących dzieci do zawodów. Są to:
ze SP 1: Jolanta Gabiniewicz, Elżbieta Kantor, Anna Radziewicz
z ZSI: Ewa Dziewiątkowska, Dorota Surmacz, Urszula Szczebiot, Małgorzata Rogowicz, Teresa Badura
Z ZSO: Zofia Kowalczuk, Barbara Tolko, Dorota Kamińska.
Podsumowując imprezę należy podkreślić, że w „Olimpijce” nie ma pokonanych, bo najważniejszy jest duch sportowej rywalizacji i dobra zabawa, a tych elementów ani w tej edycji zawodów, ani w poprzednich, nigdy nie brakowało.