Oko w oko z żubrem – wycieczka do Białowieży

Oko w oko z żubrem – wycieczka do Białowieży – 16 czerwca 2016 r.

16 czerwca 2016 r. uczniowie klasy IIa, IIb i IIIa Szkoły Podstawowej nr 3 były na wycieczce w Białowieży. Wycieczka rozpoczęła się od obejrzenia ekspozycji w Muzeum Przyrodniczo – Leśnym, gdzie są prezentowane najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne:grąd, ols, łęg, bór sosnowy, procesy ekologiczne np. fazy rozkładu drewna i zjawiska przyrodnicze np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i świata zwierząt. W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków:sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne. Kolejną atrakcją był spacer po Parku Pałacowym założonym na przełomie XIX i XX w. Dzieci miały okazję popatrzeć na świat z grzbietu żubra, obejrzeć najstarszy budynek w Białowieży – drewniany dworek z 1845 r. oraz obelisk z piaskowca – najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa z 1752 r. Następnie po zjedzeniu kiełbasek z grila dzieci udały się do Rezerwatu pokazowego Żubrów, gdzie w dużych zagrodach przebywają najwięksi przedstawiciele ssaków Puszczy Białowieskiej: żubr, jeleń, łoś, sarny, dziki oraz duże drapieżniki: wilk i ryś. Można tam również zobaczyć konika polskiego, który jest potomkiem Tarpanów, a także żubronia, mieszańca pomiędzy żubrem a krową. Wycieczka zakończyła się spacerem do polany w Sercu Puszczy, gdzie znajdują się czakramy, czyli tzw. miejsca mocy.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali: p. Anna Andrzejewska, p. Dorota Kamińska, p. Zofia Kowalczuk i p. Andrzej Ignatowicz.