Ogólnopolskie Badanie Kompetencji Trzecioklasistów

Ogólnopolskie Badanie Kompetencji Trzecioklasistów – 9. 10 maja 2023 r.

Uczniowie klas trzecich, kończący I etap nauki, przystąpili do Ogólnopolskiego Badania Kompetencji. 9 maja uczniowie pisali sprawdzian polonistyczno – społeczno – przyrodniczy, zaś 10 maja sprawdzane były umiejętności matematyczne. Wyniki testów mają dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki.