Niecodzienna lekcja historii

Niecodzienna lekcja historii – 8 kwietnia 2016 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennej lekcji historii, jaką przedstawili członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Bractwo Rycerskie” z Gniewu. Tematem spotkania były „Polskie powstania narodowe”, ich przebieg, najważniejsze postaci, umundurowanie i uzbrojenie. Sposób przedstawienia tego jakże trudnego tematu został dostosowany do możliwości zarówno starszych jak i małych odbiorców. I tak nie zabrakło zabawnych anegdot, żartów, ciekawostek dotyczących np. przeznaczenia plecaka, było też strzelanie z karabinu na wiwat, a nawet polowanie na łosia. uczniowie aktywnie włączali się do inscenizacji, przebierali się w stroje z epoki, rozwiązywali zagadki, uczyli się jak przeładowywać mauzera i na czym polegała taktyka walki grenadierów. Spotkanie zakończyło się pokazem historycznej broni.