Na zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Na zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 9 lutego 2019 r.

W czasie zajęć w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej dzieci zapoznały się z dziejami książki i druku. Przyjrzały się drodze, jaką książka musi pokonać zanim trafi do rąk czytelnika. Zapoznały się z zawodami i miejscami związanymi z książką. Miały okazję zwiedzić Bibliotekę Politechniki Białostockiej.
W drugiej części zajęć przedstawiono problem mostów w Królewcu. Uczestnicy warsztatów na przygotowanej makiecie próbowali szukać rozwiązania problemu przedstawionego przez Eulera. Problem został opisany w języku grafów.