Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wkrótce Święta”

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wkrótce Święta” – 17 grudnia 2014 r.

Dziś w naszej szkole odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wkrótce święta”. Do jury wpłynęły 334 prace z piętnastu szkół i przedszkoli miasta i powiatu sokólskiego, z których wyłoniono 54 zwycięskie – lista laureatów w załączniku. Wszystkie prace były pełne dziecięcej fantazji, twórczej ekspresji i artystycznego zaangażowania. Zastosowano w nich różnorodne techniki plastyczne, a nawet nadesłano wspaniałe prace przestrzenne, które, niestety, nie mogły być oceniane ze względu na zapis w regulaminie. Efekt działań artystycznych dzieci i młodzieży to nie tylko wystawa eksponująca ich piękne dzieła. To także wprowadzenie w nastrój świąt, podtrzymywanie bożonarodzeniowych tradycji, integracja środowisk szkolnych i przedszkolnych oraz rozwijanie szeroko rozumianej wrażliwości. Wart dodać, że do niektórych prac dołączono życzenia i świąteczne wierszyki, które odczytały uczennice klasy piątej ZSO. Szczególnie gorące podziękowania należą się sponsorom, dzięki którym wyróżnieni uczniowie otrzymali nie tylko dyplomy, ale też nagrody rzeczowe, upominki, gadżety i słodycze. Oto oni:
Bank BGŻ – pan Marcin Zamana, Prezes PSS Jaskóła – pan Zbigniew Ganzke,  Księgarnia „ A kuku”,  Bank Spółdzielczy – pan Klemens Kaczyński,  apteka „Nowa farmacja” – pani Aneta Krot Pani Joanna Radziewicz,  Bank Pekao SA,  Dom Książki w Sokółce.
Pomysłodawczynią konkursu, organizatorką oraz autorką wspaniałej dekoracji jest nauczycielka świetlicy ZSO pani Jolanta Paruk. Konkurs współorganizowali nauczyciele świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej.

Lista laureatów