Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 21 lutego 2022 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO w celu promocji wielojęzyczności oraz w trosce o ochronę języków używanych w różnych rejonach świata.
Język narodowy to tożsamość, świadomość skąd jestem, jaka jest moja kultura, z kim się identyfikuję a od kogo odróżniam. Daje nam możliwość wyrażania myśli, ukazuje również to, jacy jesteśmy.
W obchody Dnia Języka Ojczystego włączyli się uczniowie naszej szkoły. Podczas zajęć rozmawiali na temat tego, czym jest język ojczysty, dlaczego należy używać go w sposób poprawny oraz jak można wzbogacić swoje słownictwo. Wykonali różnorodne prace plastyczne, które umieszczono na gazetce informującej o historii i znaczeniu tego szczególnego dnia.
Pamiętajmy o pięknie naszego języka i dbajmy o polszczyznę każdego dnia!

Zobacz zdjęcia: Międzynarodowy Dzień Języków Obcych