„Litera do litery, słowo do słowa – i epopeja gotowa”

„Litera do litery, słowo do słowa – i epopeja gotowa” – 22 marca 2018 r.

Kolejny raz w świetlicy szkolnej gościły Panie Ewelina i Krystyna z Filii Biblioteki Publicznej w Sokółce. W związku z przypadającym dnia 21. 03.2018 roku Światowym Dniem Poezji, przeprowadziły zajęcia promujące czytelnictwo i zamiłowanie do poezji. Przeczytały dzieciom ciekawe utwory z wykorzystaniem pacynek i rekwizytów. Następnie uczniowie z rozsypanki wyrazowej, pracując w grupach tworzyły własną poezję.Na zakończenie zajęć zaprezentowały własną twórczość.Spotkanie zakończyło się podziękowaniem ze strony uczniów i nauczycieli świetlicy.