Konkurs Plastyczny „Wkrótce Święta”

Konkurs Plastyczny „Wkrótce Święta” – 15 grudnia 2016 r.

Dziś w ZSO odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wkrótce święta”, który już na stale wpisał się w kalendarz naszych szkolnych uroczystości. Do wspólnego malowania i twórczej plastycznej zabawy przystąpiły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych miasta i gminy Sokółka w wieku od pięciu do trzynastu lat. Jury w składzie: panie Anna Andrzejewska, Maria Zauliczna, Ewa Ancypo, Małgorzata Chociej, Monika Klim, Ewa Harasimowicz, Jolanta Paruk, oceniło 184 prace dostarczone z piętnastu placówek oświatowych. Komisja miała nie lada kłopot, gdyż wszystkie dzieła były pełne dziecięcej fantazji, twórczej ekspresji i artystycznego zaangażowania, a oryginalne techniki plastyczne podwyższały ich wartość artystyczną. Niezwykle ciekawe prace dotarły ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, urzekając wszystkich wyjątkowo ciepłą i osobistą interpretacją tematu. Ostatecznie nagrodzono i wyróżniono 73 prace, przyznając miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzeni artyści otrzymali nie tylko dyplomy, ale i wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowane przez życzliwych sponsorów. Oto oni:
Burmistrz Sokółki pani Ewa Kulikowska
Wiceburmistrz Sokółki pan Adam Kowalczuk
Bank PKo S.A. – pani Celina Paszko
Bank PKO BP – pani Marzena Anna Bielenica
Bank Spółdzielczy – pan Klemens Kaczyński
Bank BGŻ – pan Marcin Zamana
Biuro Serwis – pan Marcin Dylewski
Księgarnia „A kuku”
PSS „Jaskółka” – pan Zbigniew Ganzke
Piekarnia PSS „Jaskółka” – pani Teresa Górksa
Apteka Nowa Farmacja – pani Aneta Krot
Sklep lewiatan – pani Edyta Bondaryk

Nagrodzone prace można było podziwiać nie tylko na wystawie, ale i w trakcie towarzyszącej wręczaniu dyplomów i nagród prezentacji multimedialnej, przygotowanej i przedstawionej przez panią Zofię Kowalczuk. Efekt działań artystycznych dzieci i młodzieży to nie tylko wystawa eksponująca ich piękne dzieła, to także wprowadzenie w nastrój świąt, podtrzymywanie bożonarodzeniowych tradycji, integracja środowisk szkolnych i przedszkolnych oraz rozwijanie szeroko rozumianej wrażliwości.
Pomysłodawczynią konkursu, organizatorką oraz autorką wspaniałej dekoracji jest nauczycielka świetlicy ZSO pani Jolanta Paruk. Konkurs współorganizowali nauczyciele świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej: panie Danuta Szczesiul, Lucyna Dowgiert, Dorota Kamińska, Barbara Chancewicz, Barbara Borowska. Pomocy technicznej udzielili panowie Andrzej Ignatowicz i Radosław Kacunel.

Lista osób nagrodzonych w konkursie

Prezentacja nagrodzonych prac