Konferencja o Józefie Piłsudskim

Uczniowie ZSO w Sokółce na konferencji o Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie- 18 listopada 2015 r. 

18 listopada 2015 roku w Głównej Książnicy Wojska Polskiego odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Dziedzictwo Marszałka. Myśl i czyn Józefa Piłsudskiego”, zorganizowana przez Związek Piłsudczyków, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski oraz Centralną Bibliotekę Wojskową, przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
Spotkanie zaszczyciło ponad 150 gości, m.in. przedstawiciele Związku Piłsudczyków, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego, a także członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej i młodzież należąca do Koła Miłośników Historii z ZSO w Sokółce.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, który powiedział m. in. …powaga naszej państwowości zależy od właściwego wypełniania obowiązków względem ojczyzny. Także w naszej historii musimy odróżniać ludzi czynu, walki i odpowiedzialności, często nie szczędzących dla kraju swego życia, od ludzi tchórzostwa, ugody, czy działających przeciw narodowi. Uznając, że postać Marszałka Józefa Piłsudskiego jest symbolem tego, co polskie, wolne i bezinteresowne, że jest jednym z najpiękniejszych w naszej tradycji wzorów wychowawczych, musimy z jego dziedzictwa wyciągać wnioski i budować przyszłość ojczyzny przez realizację idei wolności i sprawiedliwości – podstaw istnienia narodu”.
W kolejnym wystąpieniu prezes Związku Piłsudczyków Jan Józef Kasprzyk – główny organizator konferencji – zwrócił uwagę, że „Józef Piłsudski stwierdził: Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, staje się tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium.”.
W dalszej części spotkania przedstawione zostały referaty ukazujące postać oraz dokonania Józefa Piłsudskiego, jak również ich wpływ na państwo i społeczeństwo polskie:

Młodzież z koła Miłośników Historii mogła pogłębić swoją wiedzę odnośnie I Marszałka Polski dzięki uprzejmości Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej.