Klub Miłośników Gier Matematycznych

„Klub Miłośników Gier Matematycznych”
Program zajęć rozwijających dla klasy VIII a

I . Wstęp.
Program szkolnego koła gier i zabaw matematycznych adresowany jest do uczniów kl VIII a Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce. Realizując ten program przewiduję zajęcia teoretyczne i praktyczne w trakcie których będziemy:

– poznawali zasady poszczególnych gier logicznych, podstawy taktyki i strategie gry,
– będziemy grać i urządzać konkursy, turnieje,
– poznawali historię powstania różnych gier,

II . Cele programu

Założeniem tego programu jest zainteresowanie młodzieży układankami logicznymi i łamigłówkami oraz grami matematycznyni, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umysł. Dzięki tym grom uczniowie dobrze się bawią i mile spędzają czas. Podejmują wyzwania dzięki którym matematyka – królowa nauk – przestaje mieć przed nimi tajemnice.Celem tych zajęć jest pokazanie uczniom, że matematyka może być przyjemna i zabawna.
Cele edukacyjne:
Objęcie opieką wychowawczą uczniów w czasie wolnym.
Kształtowanie osobowości ucznia i wspieranie jego rozwoju, uczenie wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.
Kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry „fair play”.
Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i intuicji poprzez zabawę.
Poznanie różnych ciekawych układanek i gier logicznych.
Wzbudzanie zainteresowania planszowymi grami logicznymi, jako sposobem na pogłębienie więzi i rozrywkę z rodziną i kolegami.

Cele operacyjne – uczeń potrafi:

interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,
rozwiązywać problemy praktyczne,
dostrzegać zależności w otaczającym świecie,
współpracować w grupie,
podejmować celowe działania,

ponadto gry matematyczne:

pozwalają osiągnąć sukces nawet uczniowi, który nie posiada bogatej wiedzy szkolnej,
uczą czytania ze zrozumieniem (instrukcje do gier)
ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację
rozwijają kreatywność i fantazję,
rozwijają i wzmacnia więzi społeczne
uczą cierpliwości, pobudzają wyobraźnię, umysł , dostarczają rozrywkę i są ciekawe