Kampania Forum Przeciw Depresji

Kampania Forum Przeciw Depresji organizowana jest od 2007 roku przez firmę Servier Polska. Jej celem jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, którą trzeba leczyć.

https://forumprzeciwdepresji.pl/antydepresyjny-telefon