„Jesteśmy różni, ale tak samo ważni”

Udział w happeningu „Jesteśmy różni, ale tak samo ważni” 13 kwietnia 2018 r.

13 kwietnia uczniowie z klasy IIIa i IIIb wraz z opiekunkami wzięły udział w happeningu „Jesteśmy różni, ale tak samo ważni”. W tym dniu obchodzono Dzień Autyzmu, ale nie tylko, gdyż to była okazja do pochylenia się nad różnymi niepełnosprawnościami. Ubranych na niebiesko uczestników spotkania powitali włodarze Sokółki: pani burmistrz Ewa Kulikowska oraz pan Adam Kowalczuk. Dzieci obejrzały występy artystyczne, wspólnie uczyły się piosenki „Wielka siła”, bawiły się z grupą „Cyrkplozja” oraz na koniec wypuściły do nieba niebieskie balony. Słodki poczęstunek był miłym akcentem zamykającym spotkanie.