Jakie są zadania i rola samorządu terytorialnego?

Jakie są zadania i rola samorządu terytorialnego? – 02.03.2023 r.

Dziś gościliśmy p. burmistrza Adama Kowalczuka, który spotkał się z uczniami klas VIII naszej szkoły, aby porozmawiać o zadaniach i roli samorządu terytorialnego. Adam Kowalczuk opowiedział uczniom o funkcjonowaniu gminy, o roli burmistrza, rady miejskiej, urzędu miasta i gminnych jednostek organizacyjnych. Odpowiadał też na pytania młodzieży.
Spotkanie zorganizowała p. Monika Klim.