Gościmy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 7 z Grodna

Gościmy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 7 z Grodna – 27 lutego 2016 r.

Od kilka lat na wschodnich obszarach naszego kraju wdrażany jest Program Współpracy Transgranicznej, EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 skierowany do polskich, białoruskich i ukraińskich regionów przygranicznych. Jego celem jest zbliżanie do siebie różnych osób i podmiotów – mieszkańców, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych – w celu lepszego wykorzystania możliwości, jakie niesie przygraniczne sąsiedztwo. W ramach realizacji tego projektu dziś w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym gościli uczniowie, nauczyciele i rodzice z Gimnazjum nr 7 w Grodnie. Celem tego spotkania była przede wszystkim prezentacja grodzieńskiej placówki, ze szczególnym akcentem na prowadzone tam zajęcia pozalekcyjne. Białoruscy uczniowie przedstawili wspaniały program artystyczny, na który złożyły się: taniec ludowy i nowoczesny oraz krótki recital piosenkarski. Gospodarze zaś opowiedzieli o swojej szkole, oprowadzili gości po klasopracowniach, przedstawili efekty pracy uczniów na zajęciach z bioniki, pochwalili się sukcesami na olimpiadach i turniejach sportowych. Miłym akcentem była wymiana upominków i wspólna pogawędka przy słodkim poczęstunku. Goście z Grodna byli zaskoczeni liczną obecnością nauczycieli ZSO, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych szkoły. Byli też wyraźnie wzruszeni ciepłym i serdecznym przyjęciem. Współpraca obu szkół z pewnością będzie dalej kontynuowana.