Gminny konkurs plastyczny – „Woda widziana oczami dziecka”

Gminny konkurs plastyczny – „Woda widziana oczami dziecka” – 6 czerwca 2018 r.

Konkurs został ogłoszony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Celem konkursu było rozbudzanie świadomości i zainteresowań uczniów zagadnieniami z zakresu kultury ekologicznej, poznawanie i przewidywanie skutków procesów zachodzących w środowisku wodnym. Interpretacja tematu przez uczniów była bardzo interesująca. Autorzy prac wykazali się pracowitością, twórczą wyobraźnią i dziecięcą fantazją plastyczną. Prace zostały przekazane do MPWiK. Najciekawsze będą nagrodzone i wyeksponowane podczas Sokólskiego Dnia Wody obchodzonego w ramach Dni Sokółki 16.06.2018 roku. POWODZENIA !
Przygotowaniem uczniów do konkursu zajęła się Pani Jolanta Paruk.

Prace i ich autorzy: