„Ferie na wesoło”

„Ferie na wesoło” – 3 – 7 lutego 2014 r.
W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, podczas ferii zimowych, nauczyciele wychowania fizycznego Andrzej Ignatowicz i Radosław Kacunel przeprowadzili zajęcia rekreacyjno sportowe „Ferie na wesoło” w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Głównym celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku oraz wyłonienie i wyróżnienie najbardziej aktywnej młodzieży.
Zajęcia odbyły się w dniach 03.02.14r. – 07.02.14 w godzinach od 8.00 do 12.00, w których wzięło udział 130 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Sokółce.
W dniach od 3.02 do 5.02.14r. odbywały się zajęcia rekreacyjno sportowe, w których dzieci uczyły się wybranych elementów z piłki ręcznej (rzuty do bramki z różnych pozycji, wszystkich rodzajów zwodów, techniki i taktyki ataku i obrony). Wyuczone elementy doskonaliły w grze. Do nauki nauczyciele stosowali gry i zabawy oraz przybory powszechnie stosowane w nauczaniu gier sportowych, a także wykorzystali inwencję twórczą uczniów.
W dniach 6 i 7.02.2014 odbyły się turnieje piłki nożnej i piłki ręcznej w których wzięła udział młodzież uczestnicząca w zajęciach rekreacyjno – sportowych „Ferie na wesoło”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze drużyny puchary, medale i nagrody rzeczowe.
Podczas zajęć wszystkie dzieci otrzymywały codziennie wodę, napoje, soki, słodycze bułeczki oraz ciastka.