„Eko-Logika”

Spotkanie Edukacyjno –Szkoleniowe pt. „Eko-Logika” – 19 grudnia 2016 r.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej 19 grudnia 2016 roku uczestniczyli w Spotkaniu Edukacyjno –Szkoleniowym pt. „Eko-Logika”. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Zielona Polska”. Pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem wyjazdu była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.
Część edukacyjną spotkania poprowadził znany przyrodnik i dziennikarz Telewizji Polskiej SA – Gerard Sawicki. Opowiadał on w bardzo ciekawy sposób o relacjach ludzi ze środowiskiem na przestrzeni wieków, katastrofach ekologicznych czy też o najnowszych sposobach gospodarowania odpadami, ich selektywnej zbiórce, bioróżnorodności, ochronie gatunków i siedlisk, odnawialnych źródłach energii, oszczędzaniu surowców naturalnych i zasobów biosfery.
Tematy poruszane podczas spotkania były szczególnie bliskie naszej szkole. Od wielu lat nasza placówka podejmuje działania promujące zachowania proekologiczne. Każdego roku włączamy się w akcję Fundacji Nasza Ziemia „Sprzątanie świata – Polska”. W trzeci weekend września uczniowie-wolontariusze dbają o czystość naszego osiedla i terenu wokół szkoły. Naszym celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy plastyczne i techniczne, wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy rowerowe. W swoje działania angażujemy i integrujemy społeczność lokalną. Prowadzimy też zajęcia i warsztaty promujące zdrowy tryb życia, realizujemy programy edukacyjne np. „Żyj smacznie i zdrowo”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”, „Dziękuję-ja Nie”. W szkole organizujemy obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Bądź Eko i Logiczny”, połączone z konkursami o tematyce ekologicznej.
Atrakcją na zakończenie spotkania był występ zespołu „Weekend”. Wykonał on swe największe przeboje zachęcając publiczność do wspólnej zabawy. Podczas występu rozdawane były płyty promujące najnowszy singiel zespołu.
Podczas wyjazdu o bezpieczeństwo uczniów dbały opiekunki SU panie Małgorzata Chociej i Katarzyna Chociej oraz opiekun MRM pani Monika Klim.