Dzień Młodego Przyrodnika w kl 4a i 4b

Dzień Młodego Przyrodnika w kl 4a i 4b

Uczniowie wykonali doświadczenia przyrodnicze: badali wpływ tlenu na proces spalania, zmiany różnicy ciśnień powietrza oraz lepkość cząsteczek wody.
Największym zainteresowaniem cieszyło się doświadczenie sprawdzające wpływ różnic pH, czyli odczynu, czego efektem był „wybuch wulkanu”.