Dzień Języków Obcych

Dzień Języków Obcych – 20 listopada 2013 r.
Stało się już tradycją, że od kilku że lat w naszej szkole organizowany jest Dzień Języków Obcych. Organizatorzy starają się, aby impreza ta była ciekawa i oryginalna oraz by przybliżyła uczniom kulturę i język naszych europejskich sąsiadów. Mówić językiem drugiej osoby oznacza bowiem uczynić krok ku niej, znieść bariery i lęki. Tegoroczne spotkanie przygotowały panie uczące języka rosyjskiego: Alina Jakimiec i Małgorzata Chociej wraz z gimnazjalistami. Na program akademii złożyły się prezentacje multimedialne o krajach Europy, quiz wiedzy, występy muzyczne, nie zabrakło też wystawki z przedmiotami typowymi dla poszczególnych państw naszego kontynentu. Dziękujemy za wspólną zabawę i życzymy wspaniałych sukcesów w uczeniu się języków obcych również poza formalnym cyklem kształcenia.