Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 11 października 2013 r.
Choć Dzień Edukacji Narodowej przypada dopiero w poniedziałek, to uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym świętowali już dziś. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia, podczas której podziękowano pedagogom za ich pracę oraz zaprezentowano program artystyczny. Gośćmi specjalnym byli emerytowani nauczyciele: wieloletni dyrektor pan Stanisław Omachel, panie Krystyna Czołpińska i Janina Jancewicz oraz pan Andrzej Wysocki, a także przedstawiciele Rady Rodziców: pani Izabela Parchanowicz i pan Jerzy Awdziej, W tym roku montaż słowno-muzyczny przygotowały dzieci z klas początkowych pod okiem wychowawczyń: pani Doroty Kamińskiej, Zofii Kowalczuk i Barbary Tolko oraz we współpracy z nauczycielkami świetlicy. Maluchy z typowym dla siebie wdziękiem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a pierwszaki zaprezentowały taniec „Nenka”. Burza braw i uśmiechy na twarzach widzów to najlepszy dowód na to, że występ dzieci przypadł wszystkim de serca. Święto Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników oświaty. Dyrektor szkoły, pan Adam Kowalczuk, przyznał swoją nagrodę następującym nauczycielom: pani Marii Zaulicznej, Alinie Jakimiec, Zofii Kowalczuk, Danucie Szczesiul, Ewie Harasimowicz, Jolancie Paruk, Jarosławowi Raczkowskiemu, Radosławowi Kacunel. Zaś pani Barbara Tolko i Ewa Dębko otrzymały nagrodę burmistrza Sokółki. Wszystkim pedagogom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz zdrowia i pogody ducha na co dzień!

Niechaj w dobrym zdrowiu płyną Wasze dni,
niech się staną jawą Wasze piękne sny,
niechaj trud Wasz zawsze plon obfity da,
niechaj wartość Waszą cała Polska zna!