Dbajmy o Ziemię

Dbajmy o Ziemię –  6 maja 2016 r.

W dniu 6 maja dzieci z klas szkoły podstawowej były na spotkaniu z okazji Dnia Ziemi. Część artystyczną przygotowały  panie Jolanta Steckiewicz i Joanna Chłus wraz z młodzieżą z gimnazjum. Na  program  edukacyjny złożyły się piosenki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, prezentacja multimedialna, konkurs wiedzy o ochronie zasobów natury, prezentacja prac plastyczno-technicznych. Uczniowie klasy piątej przygotowali wspaniały pokaz strojów wykonanych z materiałów wtórnych – wszystkim niepowtarzalnym stylizacjom przyznano nagrody rzeczowe.