Czym jest szczęście?

Czym jest szczęście? – 14 marca 2019 r.

14 marca panie bibliotekarki z Filii Bibliotecznej Nr 1 odwiedziły dzieci ze świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Zielonym. Tematem spotkania był Dzień Szczęścia. Jak na bibliotekę przystało, spotkanie rozpoczęło się od przeczytania „Ballady o szczęściu” s. Magdaleny Nazaretanki. Po wysłuchaniu utworu, dzieci dyskutowały na temat przeczytanego utworu i stwierdziły, że dla każdego szczęście oznacza coś innego. Później każde z nich opowiedziało, kiedy czuje się szczęśliwe.
Kolejnym punktem spotkania było opisanie lub narysowanie tego, co daje szczęście każdemu z dzieci na przygotowanym przez panie „drzewku szczęścia”. Dzieci na jego konarach wypisały sytuacje lub narysowały rzeczy, które czynią je szczęśliwe.
Zajęcia zakończyły się wspólnym zdjęciem i obietnicą rychłych odwiedzin pań bibliotekarek w świetlicy.
Zajęcia prowadziły panie Krystyna Marcinkiewicz i Iwona Oleńska. Pomocą służyły panie Ewa Harasimowicz, Jolanta Paruk i Danuta Szczesiul.