Missing image

Certyfikat udziału w projekcie „Lepsza Szkoła”

Certyfikat udziału w projekcie „Lepsza Szkoła” – 2014/2015

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” – prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W ramach projektu szkoła:

  • mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego
  • analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników program

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I, II i III gimnazjum oraz IV, V i VI szkoły podstawowej.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Więcej informacji na temat projektu ,,Lepsza Szkoła” znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Szkoła otrzymała certyfikat udziału w edycji projektu 2014/2015