Audycja muzyczna

Audycja muzyczna – Legendy Podlasia – 10 października 2019 r.

,, Legendy Podlasia” to muzyczna opowieść o tajemnicach naszego regionu, którą dzieci z klas początkowych obejrzały 10 października 2019 r. w wykonaniu zespołu ARTE- MUZA. Młodzi odbiorcy poznali opowieść o królewiczu Wasylku, duchu z ulicy Lipowej, zakochanej parze z magicznego jeziora i żartach Mikołaja Kawelina. Przy okazji ciekawych historii z białostocczyzny uczniowie zapoznali się również z muzyką i instrumentami typowymi dla różnych środowisk.