Akcja „Tydzień ulgi”

Aby obniżyć stres i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Tydzień ulgi” – do tygodnia (17-24 maja 2021)bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych.
Wszyscy zasługujecie na tydzień wytchnienia!