Akcja Sprzątanie świata – Polska

27 Akcja Sprzątanie świata – Polska – 20 – 22 września
W ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia nasza szkoła kolejny rok włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata – Polska”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W czasie akcji nauczyciele techniki, biologii oraz wychowawcy klas 4-8 podczas swych zajęć zachęcali, inspirowali i motywowali uczniów do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Pokazywali jak pozbyć się plastiku z życia codziennego stosując inne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Przypominali zasady prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych. W ramach akcji klasy 4-6 wyruszyły w teren by oczyścić nasze najbliższe otoczenie z zalegających odpadów.