Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2015”

Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2015” zakończona!
„Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W tej edycji kampanii organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna na jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska. W dniach 21-23 września 2015 akcja odbyła się w ZSO. Nauczyciele zajęć technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa-panie Małgorzata Chociej i Katarzyna Chociej przypominały uczniom zasady segregacji odpadów, rozbudzały świadomość, iż dbałość o otaczające środowisko to nasz obowiązek. Z misją przywrócenia czystości osiedla i terenu szkoły wyruszyły klasy 4-6 SP oraz klasa 3a gimnazjum.