Akademia z okazji rocznicy 3 maja

Akademia z okazji rocznicy 3 maja – 30 kwietnia 2014 r.

W dniu 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przygotowały ja panie Katarzyna Daszuta, Ewa Dębko i Dorota Koprowska wraz z uczniami klas drugich  gimnazjum, klasy Va i z Zespołem Muzycznym. Uroczystość miała formę lekcji historii, w czasie której starsi uczniowie opowiadali młodszym kolegom o ważnych wydarzeniach z naszej przeszłości, tłumaczyli trudne zwroty, takie jak „liberum veto”,  przypomnieli postaci wielkich, polskich patriotów. Występowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, występy solistów i Zespołu Muzycznego, recytacja wierszy. W nastrój zadumy wprowadzała też dekoracja w postaci drzewa z ważnymi datami z dziejów Polski.  Dzięki takim uroczystościom i postawie młodego pokolenia rocznica ta była, jest i będzie obchodzona z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.