Akademia w Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Akademia w Rocznicę Odzyskania Niepodległości – 12 listopada 2015 r.

We środę, 11 listopada 2015 roku, w całej Polsce, przy udziale najwyższych władz państwowych w Warszawie oraz samorządowych w mniejszych miastach, odbywały się uroczyste obchody dziewięćdziesiątej siódmej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jak co roku tę ważną, historyczną rocznicę uczciliśmy także w naszej szkole. Patriotyczną akademią przygotowała pani Dorota Zalewska z młodzieżą gimnazjalną oraz pani Ewa Dębko z Zespołem Muzycznym. Montaż słowno-muzyczny nie tylko przypomniał historię naszego kraju z czasów, gdy na 123 lata zniknęliśmy z mapy Europu i świata, ale był też ważną lekcją patriotyzmu.