Missing image

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVI-19 na terenie SP3 w Sokółce

W związku z możliwością wznowienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III oraz uruchomieniem konsultacji dla uczniów klas starszych, w szkole została wprowadzona Wewnętrzna  Procedura Bezpieczeństwa.

Przeczytaj uważnie i zastosuj się dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVI-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce