Missing image

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, wnioski i zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP3 w Sokółce należy wysyłać droga elektroniczną na adres sp3sokolka@gmail.com