Missing image

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019/2020

ZOBACZ – Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się, z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Poniżej umieszczamy link do materiałów Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja

oraz materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

Numery telefonów w Podlaskim Kuratorium Oświaty, które będą obsługiwały kwestie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

reformaedukacji@kuratorium.bialystok.pl

85 748 48 31,    85 748 48 15     Kuratorium Oświaty w Białymstoku