Missing image

Opłata za obiady w stołówce szkolnej

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2020 r. wynosi:
UCZNIOWIE – 72,00 zł
DOROŚLI – 108,00 zł

Pieniądze należy wpłacać na konto:
51124052111111001087242800
lub u pani intendentki w szkole w godz. 8.00 – 14.00 do dnia 15.09.2020 r.
W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza dany uczeń.