Missing image

Komunikat SKO

Komunikat Szkolnej Kasy Oszczędności

Drodzy Rodzice!
Przypominamy, że nasza szkoła uczestniczy w programie Banku PKO BP „Oszczędzam w SKO”.
Jak przystąpić do SKO?
Podjecie decyzji ułatwi Wam filmik oraz instrukcja zamieszczona w zakładce SKO na szkolnej stronie internetowej.

Dajcie szanse oszczędzania swoim dzieciom

Szkolny opiekun SKO Jolanta Paruk