Dyrekcja

 

Dyrektor – mgr Anna Andrzejewska

 

Wicedyrektor – mgr Maria Zauliczna