Czas wdzięczności… – konkurs plastyczny i literacki

Czas wdzięczności… – konkurs plastyczny i literacki – do 30 listopada 2020 r.
Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wyrażenia wdzięczności współczesnym, bezimiennym bohaterom w formie prac plastycznych lub literackich (np.: list, podziękowanie, rymowanka, wiersz, opowiadanie). Wśród nas są bowiem ludzie wyjątkowi, którzy stoją na pierwszej linii w walce z pandemią COVID-19. To pracownicy służby zdrowia, laboranci, diagności, farmaceuci, służby mundurowe, pracownicy sklepów…

Szanujemy ich trud, poświęcenie, gotowość do działania i odwagę.

Prace uczniów organizowanej akcji będą wyeksponowane na stronie internetowej szkoły, a najciekawsze zaprezentowane na stronie internetowej Miasta i Gminy Sokółka, uczestnicy otrzymają pozytywne oceny z zachowania.

Podpisane prace do dn. 30.11.2020 roku należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
jolanta.paruk@sp3sokolka.edu.pl